СМС провера оцена

Коришћење СМС сервиса у пракси

Сервис могу да користе корисници свих мобилних мрежа: МТС, ТЕЛЕНОР и ВИП, под истим условима. Потребно је послати иницијалну СМС поруку на број: 6212, имате 2 могућности:

ocene ПИН-КОД

ocene ПИН-КОД ПРЕДМЕТ

где је ПИН-КОД тајни пин код ученика добијен у школи, састоји се од 9 цифара, а ПРЕДМЕТ је шифра школског предмета ученика (састоји се од 3 слова). Код начина 1. корисник ће добити све средње просечне оцене по предметима за ученика чији је пин код послат. Код начина 2. корисник ће добити појединачне оцене предмета чија је шифра послата.

Шифре предмета су следеће за основне школе (за средње школе је списак скраћеница дужи и добија се у школи):

Српски језик - SRP, Математика - MAT, Енглески језик - ENG, Ликовна култура - LIK, Музичка култура - MUZ, Историја - IST, Географија - GEO, Физика - FIZ, Биологија - BIO, Хемија - HEM, Техничко образовање - TEH, Физичко образовање - FIS, Инфоматика - INF, Природа и друштво - PID, Грађанско васпитање - GRA, Свет око нас - SON, Здравствено васпитање - ZDR, Чувари природе - CUV, Народна традиција - NAR, Веронаука - VER, Немачки језик - NEM, Руски језик - RUS, Русински језик - RUЈ, Словачки језик - SLO, Мађарски језик - HUN и Владање - VLA

Могу се користити велика или мала слова. Тренутно сервис не може да врати описне оцене, али радимо на томе да се и то омогући.

Ево исправних примера слања упитне СМС поруке:

ocene 161112347 ће вратити све средње оцене по предметима ученика чији пин код је: 161112347

ocene 161112347 MAT ће вратити све појединачне оцене из математике ученика чији пин код је: 161112347

За сва додатна питања или проблеме можете се јавити у своју школу и добити све одговоре од компетнентног лица за рад на овом сервису.

Цена поруке: 20 дин + ПДВ

e-dnevnik.org(R)
1998-2005, Meдиа Нет